SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sverige har kanske inte en bostadsbubbla?
Jul 7th, 2015 by lanapengar

Kanske är det denna gång, verkligen annorlunda. Kanske har vår förväntade livslängd ökat så mycket att människor helt enkelt är beredda att ta på sig mer skuld. Det skulle betyda att vi helt enkelt värderar ett eget boende högre nu än tidigare, eftersom vi tror oss kunna ha glädje av det i fler år än tidigare.

Kanske kommer de gamla räntenivåerna aldrig tillbaka. Det verkar inte finnas något inflationstryck vare sig i Sverige eller i övriga västländer. Kanske finns det inte någon större anledning till att oroa sig för att Riksbanken kommer att höja räntorna till nivåer som vi i många år betraktade som normala (5 %).

Kanske är den nya ekonomin en ändlös bostadsboom. Med stigande priser år efter år som gör alla som äger sitt boende rikare. Kanske är det så, att låna pengar och göra bostadskarriär är vägen till ekonomiskt oberoende?

Intet nytt under solen?

Om historien och inte drömmar om ”nya tider” och en ny ekonomi fortfarande är något att utgå ifrån då gott folk ser det ut som vi är i slutfasen av en bostadsbubbla av episka proportioner. Detta eftersom nästan varje enskild indikator som varnar ekonomer för problem på bostadsmarknaden nu blinkar rött.

I Göteborg steg bostadsrättspriserna med över 20 % bara under förra året. Lån till bostäder slår alla rekord och samtidigt är löneökningar och inflation nära noll.

Hushållens Skulder

 

Kinas lånebubbla – ett globalt hot?
Maj 24th, 2016 by lanapengar

Follow my blog with Bloglovin
Kinesisk SpökstadPrecis som den globala ekonomin tycks ha återhämtat sig från skuldkrisen som drabbade USA och Europa har ett nytt orosmoln dykt upp – Kina. Det ser ut som om den enorma fastighetsbubblan som blåsts upp med lånade pengar kan komma att hota den globala tillväxten om inte Peking och det kinesiska kommunistpartiet lyckas förhindra att bubblan spricker. Källan till oron är ökningen av utlåningen hos de kinesiska bankerna. Utlåning som inledningsvis har uppmuntrats sedan den globala finanskrisen för att hålla tillväxten uppe. Stora statsägda banker har finansierat byggandet av bostäder, järnvägar och väldiga skyskrapor. Men mycket av utlåning regisserades av lokala tjänstemän och gick till prestigeprojekt i stället för att möta en verklig efterfrågan från individer och företag. Internationella valutafonden (IMF) har vid flera tillfället varnat för storleken på Kinas privata skulder. De har bland annat släppt en rapport som pekar på ”stigande sårbarheter” i Kinas ekonomiska system, inklusive utlåning utanför traditionella banker. Utlåning från den grå sektorn av skuggbanker uppskattas uppgå till en fjärdedel av Kinas ekonomi hävdas bland annat i rapporten. Bubblan har bland annat lett till att markpriserna i Kina fördubblats på fem år, enligt en uppskattning av den japanska banken Nomura. Lånen i förhållande till BNP har stigit från 130 procent 2008 till 200 procent 2013 och är idag ännu högre. När låneskulder har byggt upp så fort i historien – som i Förenta staterna under fastighetsbubblan kommer en finansiell kris vanligen som ett brev på posten. När skulder finansierar felaktiga investeringsbeslut i byggnader finns det småningom alltför få människor eller företag som är villiga att köpa alla hus, lägenheter och kontor. Detta leder till att priserna sjunker vilket utlöser betalningsproblem hos utvecklare och fastighetsägare. Bankerna drar då i handbromsen och drar ner på sin utlåning vilket leder till avtagande tillväxt. De flesta ekonomer tror dock att Kinas regering skulle lösa ut sina statsägda banker och ge dem tillräckligt med pengar så de kan fortsätta sin utlåning. De kommer troligen också att stödja alla företag vars konkurs skulle hota tillväxten. Kinas regering har antagit ett reformprogram som syftar till att stärka dess finansiella sektor och göra ekonomin mer konsumtionsdriven och mindre beroende av konstruktion och investeringar. IMF menar att dessa ansträngningar kunde göra tillväxten mer hållbar och öka konsumtionen. Konsumtion står för endast 55 procent av Kinas tillväxt vilket kan jämföras med 70 procent i Förenta staterna. Om Kinas regering lyckas med dessa reformer kan det komma att gynna Svenska, Europeiska och Amerikanska företag genom att fler kinesiska konsumenter att köpa amerikanska varor och tjänster.

Bostadsbubbla Minskys definition
Sep 13th, 2015 by lanapengar

Bostadsbubbla SverigeDe svenska huspriserna har dånat fram över de senaste decennierna, helt frikopplade från löneutveckling och inflation. Två faktorer som pekas ut som pådrivande för den stora uppvärderingen av attraktiva och lugna boendemiljöer är den pågående samhällsförändringen med en allt lägre ränta som katalysator för prisuppgången.
Det har varit mycket diskussion om det verkligen finns en bubbla på bostadsmarknaden eller om de kraftigt ökade prisnivåerna helt enkelt bara speglar en ”flykt till kvalitet” där de som kan köper ut sig från alla de utmaningar som Sverige fylls på med i allt snabbare takt.

Iögonfallande för debatten om fastighetsbubblan är frånvaron av en tydlig definition av vad som utgör en bubbla. Detta är dock inte medias fel, då en bubbla ofta är vagt definierat inom den akademiska litteraturen.
För en utomstående betraktare kan det vara svårt att inte se att Sverige upplever en bubbla av episka mått, särskilt med tanke på historien av regelbundna uppgångar och nedgångar på denna marknad som utvecklingen i USA, Irland och Spanien har visat. Traditionella ekonomer hävdar vanligtvis att bubblor först kan erkännas i efterhand, men inte identifieras i förväg.

Utan en konkret definition är det omöjligt att hitta något eftersom man inte vet vad man ska leta efter. Hur kan en rimlig definition av en bubbla bestämmas?

På jakt efter en definition

En ekonom ger en enkel definition av en tillgångsbubbla: Hyman Minsky. Han hörde hemma i den post-keynesianska skolans ekonomiska tänkare, en kättersk skola med en alternativ teori om hur finansiella marknader och banksystemet interagerar med tillgångar, vanligtvis aktier och fastigheter.

En av hörnstenarna i Minsky arbete är den ”Finansiella instabilitets hypotesen” (FIH) som argumenterar för att finansmarknaderna är inneboende kaotiska och ineffektiva. Enligt FIH definieras en bubbla på grundval av hur ett tillgångsslag finansieras.

Detta är viktigt eftersom det tillåter oss att bedöma om övervärdering finns inom en tillgångsklass, i detta fall fastigheter. Enligt Minsky, kan tillståndet för finansiering beskrivas som antingen hedge, spekulativa, eller Ponzi.

Om inkomsterna hos spekulanterna är tillräckliga för att betala ner både kapitalbeloppet och räntan på den skuld som används för att finansiera tillgången är priserna baserade på grundläggande eller inneboende värde och det är därmed inte fråga om en bubbla. Eftersom nya bostadslån inte längre amorteras har Sverige sedan länge lämnat detta stadie.
Det andra tillståndet är spekulativt.

I den andra fasen räcker inkomsterna endast till att betala ränta men inte till några amorteringar. Skulden är ständigt den samma eller ökande.

I den avslutande fasen räcker inkomsterna inte räntor eller amorteringar. Detta lämnar ägarna helt beroende av eskalerande tillgångsvärden för att förverkliga betydande realisationsvinster vid försäljning som sedan kan täcka kostnaden för skulden. Denna situation kan snabbt bli verklighet om räntorna plötsligt stiger kraftig och/eller om arbetslösheten går upp.

Negativ styrränta – ett vapen i valutakriget
Apr 3rd, 2015 by lanapengarbloggar


För första gången någonsin har vi i Sverige negativa styrräntor. Riksbanken kämpar mot utländskt kapital som söker en fristad vilket sätter press uppåt på kronan och stryper tillväxten för exportindustri. Samtidigt tar inte inflationen fart vilket ses som ett problem.

Flera länder har samma problem och krigar med kvantitativa åtgärder (trycka pengar) och negativa styrräntor för att inte dra det kortaste strået.

Schweiz gjorde aggressiv användning av negativa räntorna under 1970-talet, när det försökte avskräcka kapital från att översvämma landet när investerare sökte en trygg hamn i skydd från inflation och instabilitet i Mellanöstern. Marknaden priser på korta räntepapper i Sverige, Schweiz, Tyskland och Danmark har varit negativa under det senaste året. Det är illa nog att euroområdets ekonomier till stor del är i recession eller sakta glider mot en.

Europa, är ju det viktigaste målet för den svenska exporten. Men apprecierande valutor gör det svårt för exportörer i fler länder än Sverige. Dessa länder står inför den holländska sjukdomen – där en enda stark resurs, som olja eller gas, driver upp växelkursen tills resten av ekonomin stryps. Tyvärr kommer kanske dessa länder att förlora kampen för att behålla konkurrenskraften. Deras valutor kanske inte stiger, men inflödet av kapital orsakar andra snedvridningar, som uppblåsta tillgångsvärden. Tyskland börjar se de tidiga stadierna av en fastighetsboom. Sverige anses av många bedömmare snart nå toppen av fastighetsbubblan.

Storbritannien, som också har setts som en fristad, har bevittnat en återgång till bubbelvärderingar på London egendom trots en svag ekonomi. Fastighetsbubblor tenderar att skapa självförstärkande kreditcykler av stigande priser. Detta är vad som hände i Spanien och Irland under decenniet före kreditkrisen.

Tyvärr är det sannolikt att många länder (inklusive Sverige) riskerar att förlora konkurrenskraft genom kraftigt stigande valutakurser snarare än inflationen.

Se upp med billån
Mar 2nd, 2011 by lanapengar

Billån låna pengarAtt ta ett billån på internet och få det godkänt har blivit mycket lätt – men det finns också många fällor att ramla i. Fall av bedrägerier ökar varje dag och många köpare faller offer för sådana bedrägerier. Det finns hundratals företag som erbjuder billån till köpare på villkor som är alldeles för bekväma och verkar vara skräddarsytt för dem – resultatet är att få köparen att fastna i sådana lukrativa erbjudanden. Om du även tar hjälp av källor på nätet för att få din bil lån du måste vara försiktig och alltid på din vakt. Här är några saker som du bör vara försiktig med.

Lånebelopp: Gör en budget! När du börjar leta efter ett bil lån eller använt billån bör du alltid ha en budget i åtanke. Du bör vara säker på hur mycket du vill låna och försöka hålla fast vid det under alla förhållanden. Banker och finansiella organisationer vill tjäna pengar och kommer alltid att prova tricks så att du lockas att maximera din upplåning. De vill krama ur dig så mycket de kan. Därför bör du ha ett starkt sinne och aldrig gå längre än din budget oavsett hur lukrativa villkoren för erbjudandet verkar vara. Alltså, innan du kontaktar företag specialiserade på billån måste du göra din hemläxa. Billån för låntagare med svag kreditvärdighet Om du har dålig kredit i din historia måste du vara extra försiktig eftersom alla kommer att försöka lura dig. Att få billån godkänt kan vara lite svårt när man har en dålig kredit men detta betyder inte att det är kört. Vi vet alla att billån kan innebära höga räntor, men de bör inte vara alltför absurda. För att undkomma en sådan situation och se till att du inte luras behöver du göra lite forskning innan du letar efter bilkrediter. Ta reda på vad för slags ränta som de flesta företag ger till låntagare som har en dålig kredit historia – på så sätt när någon närmar sig dig med en räntesats som verkar vara för höga, kommer du åtminstone veta om du är lurad eller inte.

Låneberäkningar: Du bör göra alla lån beräkningar själv när du planerar att låna pengar. Om du hittar beräkningar som verkar förvirrande och komplexa ta hjälp av en bil lån räknare eller något annat online-verktyg som ska hjälpa dig med siffrorna. Låt inte någon annan göra beräkningar för dig – kom ihåg detta är ett ekonomiskt beslut och du kan inte lita på någon.

Lån villkor: När du äntligen har bestämt sig och valt ditt företag billån, är din sista uppgift att underteckna avtalet billån. Stressa inte på med denna viktiga process. Läs noga alla villkoren för lånet och förstå dem fullt ut. Om du hittar någon klausul som verkar oacceptabelt, prata om det rakt och om möjligt få det ändrat. Skriv aldrig på ett avtal om billån om du har några tvivel. Glöm inte heller att skaffa en bra bilförsäkring till din nya bil!

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu